Siae Microelettronica S.p.a.

Manufacturer
Description
Quantity
in Stock
Enquiry
Quantity
SKU
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBOX
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKU015-431100-006
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBOX
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKU015-434100-002
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU2818/2425
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU2819/2115
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU2833/2196
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionEMEB BOX
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU310-417005-191
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionGR3140
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU3140/1
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionIDU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKU532362
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26G
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUACWC13002
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSIAE IDU 4X2
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUACWCSPU01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUACWCSPU02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionACWCSPU03
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUACWCSPU03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
Description1300NM LASER PROD
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUAFCT-5760ATPZ
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32G 2-2X2
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUATYC23013
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUB02005
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUB02009
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUB04204
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUB04250
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUB04270
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUB12000-01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionPSU SHELF
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUB2009
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC02785
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02799
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC02812
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC02814
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC0281508
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC02866
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
6
Enquiry Quantity
SKUC02874
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02875
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC02883
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02885
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02886
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionC02889
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC02889
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02893
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC02899
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUC03456
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04200
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04201
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04208
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC04209
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04211
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04212
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionM01SI1023 01
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04217
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04221
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC04223
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC04226
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04229
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionC 04230
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04230
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04231
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD X CONNECT
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC04231-01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC04233
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04237
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04238
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04239
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC04243
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC04256
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC04258
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04263
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUC04272A
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionPSU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC04273
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC04717
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionC04725
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUC04725
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAUX DATA CH
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC04734
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC04767
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC12008
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
7
Enquiry Quantity
SKUC12033
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC12038-02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC12050
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC12066
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUC12081-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC12091
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC12093
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUC12103-02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC16032-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUC20001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC20012
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUC20038
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC26011
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUC26017
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
9
Enquiry Quantity
SKUC26019
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBALANCED COUPLER
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC32514
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBALANCED COUPLER
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUC32524
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02472
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02473
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02475
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02526
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02701
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUD02704
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02705
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionDATA ALARM
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUD02707
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUD02710
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02711
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionDATA ALARM
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02713
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02714
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02716
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02717
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02718
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02721
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionD02726
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUD02726
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02729
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02732
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02734
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionD02738
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUD02738
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionD02742
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUD02742
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02743
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02744
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02767
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02795
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD02796
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUD02818
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUD0283207
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUD02866
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD03157
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD03167
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD12031
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUD12036
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUD12036-02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUD12036-04
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionR.I.M 4QAM 48V
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD12037
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionLIM OPT INTF S1.1
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUD12042
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCIRCUIT BOARD
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUD12053
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD12080
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD12095
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUD12160-02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD26000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUD2718
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionDISTRIBUTION PANEL
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUD60022
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG 20000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG 30000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG 3224
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG1922
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG1922
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionIDU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG20000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSIAE RT26B 4 X2 IDU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG20001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26B/27/32(16X2)SIG PROC
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG20003
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG20353
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG3000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32(2X2)RF UNIT CH3/H
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG30000
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32 ODU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG30001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRJ 32
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG30002
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26B
Quantity
In Stock
7
Enquiry Quantity
SKUG30003
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26B
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG30004
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26B
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUG30008
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG30157
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG30552
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionUS15
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG32138
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG3224
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG3224
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionUS15 CH1-2L
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG46010
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionEL Series 4x2 RIM - 48Vdc Supply
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG6JI7R01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG6JJ6R01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG6JJ7R01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG6KI0R54
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionROUTER
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG6KIMR24
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - Siae G Indoor Unit 4x2, TMN Crad F
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG6KIMR37
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - G Indoor Unit 4x2, SNM Crad F
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG6KIMR65
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionACWCSPU01
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG6KIOR54
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG Series 4x2 LIM, TMN Card Fitted
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG7RIMU37
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G Series 4x2 LIM, SNM Card Fitted
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG7RIMU65
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionIDU
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG7RJ0U55
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG Series 16x2 LIM, TMN Card Fitted
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG7RJMU37
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G Series 16x2*marked for deletion*
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG7RJMU65
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionIDU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG7RJOU55
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG7RVOU55
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 7.5GHz, Band 4, 16x2, 1+1, T
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8ADM802
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8BBL302
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8BBL702
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 13GHz, Band 1, 4x2, 1+1, Tx - RT26G
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8BDL102
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - Siae G ODU, 13GHz, Band 4, 4x2, 1+
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG8BDL402
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 13GHz, Band 1, 4x2, 1+1, Tx RT26G
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8BDL502
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 13GHz, Band 4, 4x2, 1+1, Tx RT34G
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG8BDL802
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8BDM302
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8BDM702
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - Siae G ODU, 13GHz, Band 4, 16x2, 1
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8BDM802
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT27LG
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUG8CDM502
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G ODU, 14GHz, Band 2, 16x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG8CDM602
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - Siae G ODU, 23GHz, Band C, 4x2, 1+
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG8GDLC02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionF2F - Siae G ODU, 23GHz, Band C, 4x2, 1+
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8GDLF02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8GDMB02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT32G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8GDME02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G ODU, 23GHz, Band C, 16x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8GDMF02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT33G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8HBL102
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT33G
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUG8HBL502
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT33G
Quantity
In Stock
9
Enquiry Quantity
SKUG8HDM102
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT33G
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUG8HDM502
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT34G
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8KBMD02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G ODU, 38GHz, Band A, 4x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG8KDLA02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 38GHz, Band A, 4x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUG8KDLD02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionG ODU, 38GHz, Band A, 16x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8KDMA02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSiae G ODU, 38GHz, Band A, 16x2, 1+1, Tx
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUG8KDMD02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL IDU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGA10075
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL25
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGA9010
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL25
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUGA9010-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL25
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGA9011
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL25
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGA9011-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL13
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUGA9018-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGA9020
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL13
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGA9023-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU AL15/728 SB=1L
Quantity
In Stock
7
Enquiry Quantity
SKUGA9024-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU AL15/728 SB=1L
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUGA9025-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT26A 2X2 IDU
Quantity
In Stock
5
Enquiry Quantity
SKUGABCMA03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionIDU
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGABDMA03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGADGMC03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL IDU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUGAI0075
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL IDU
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUGAI0075-3
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGAI0203
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL23
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGAO0101-1
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL25
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGAO0202-1
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAL15
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGAO0501
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUGCA00001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
10
Enquiry Quantity
SKUGCA00002
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGCA00003
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
7
Enquiry Quantity
SKUGCCA0A02
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMINI SHELF
Quantity
In Stock
6
Enquiry Quantity
SKUGCCA0B04
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionALS IDU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGD0406
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUGD0483
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGDB00001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionALS ODU
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGE9140-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionAS7
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGE9141-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSMT1-128X0
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGPGDBC01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR1217112
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2812317
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2813023
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2814182
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2815289
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2832057
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2836040
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR2838065
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSHELF
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGR3257
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUH02847
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionFAM SHELF
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUM01SI0001
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI1035
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI1071
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI1101
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCARD
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI1109
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI2002
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionPSU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUM01SI2008
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUR11S12112
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionFRONTAL COVERS ALS
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUR56SI2224
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionRT 32
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUR85SL1122
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMisc
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKURT26B
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionPSU
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUSWG30-48S75C01
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCHASSIS
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUTA13196
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCASING
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUTA6422
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBALANCED COUPLER
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUV32218
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionODU BRACKET
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUV32312
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionMOUNTING BRACKET
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUV32313
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionCAST ALI BRACKET
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUV60003
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBALANCED COUPLER
Quantity
In Stock
3
Enquiry Quantity
SKUV60007
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionBALANCED COUPLER
Quantity
In Stock
4
Enquiry Quantity
SKUV60055
Manufacturer
Description
Quantity
in Stock
Enquiry
Quantity
SKU
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionSTM-1 LINE INTFC PRNCD
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUD12106-03
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
Description32/128QAM RAD INTFC
Quantity
In Stock
8
Enquiry Quantity
SKUD16027-04
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionASN TRCVR OTDR UN
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUGE8758
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
DescriptionASN TRCVR OTDR UN
Quantity
In Stock
1
Enquiry Quantity
SKUGE8759
Manufacturer
Description
Quantity
in Stock
Enquiry
Quantity
SKU
ManufacturerSIAE MICROELETTRONICA S.P.A.
Description128QAM RAD INTFC
Quantity
In Stock
2
Enquiry Quantity
SKUG16000